Mail |
 • ភាសាខ្មែរ
 • English
 • ទម្រង់បែបបទ

  ក. ទម្រង់ចុះបញ្ជីសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន និងកម្មករនិយោជិត ក្នុងបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម

  ខ. ទម្រង់បង់ភាគទាន

  គ.​ គម្រូលិខិតស្នើសុំផ្សេងៗនៅក្នុងប្រការ៧ នៃប្រកាសលេខ ១៦៨/២២ ស្ដីពីបែបបទ និងនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន កម្មករនិយោជិត និងការបង់ភាគទាន សម្រាប់បុគ្គលទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្រោមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្ដីពីការងារ ក្នុង ប.ស.ស.

  ឃ.ផ្នែកហានិភ័យការងារ

  ង.ផ្នែកថែទាំសុខភាព

  ច. ផ្នែកប្រាក់សោធន

  ឆ. ការដាក់ស្នើសុំសេវាស្ដារនីតិសម្បទា

  ជ. ការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូរសហការជាមួយ ប.ស.ស.

  មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន ១២៨៦

  ព័ត៌មានសំខាន់ៗ
  ចំនួនសហគ្រាស និងកម្មករចុះបញ្ជិកា
  • ២១,៤៣០ សហគ្រាស
  • ចំនួនសមាជិកសរុប ៣,​១២០,២០៨ នាក់
  • ចំនួនសមាជិកស្រីសរុប ១,៧៩៨,៥១០ នាក់
  ទំព័របណ្ដាញសង្គម ប.ស.ស.