Mail |
 • ភាសាខ្មែរភាសាខ្មែរ
 • EnglishEnglish
 • ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥៖ ១ដុល្លា = ៤០៨៨ រៀល

  អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥

  មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន ១២៨៦

  ព័ត៌មានសំខាន់ៗ
  ចំនួនសហគ្រាស និងកម្មករចុះបញ្ជិកា
  • ២១,៤៣០ សហគ្រាស
  • ចំនួនសមាជិកសរុប ៣,​១២០,២០៨ នាក់
  • ចំនួនសមាជិកស្រីសរុប ១,៧៩៨,៥១០ នាក់
  ទំព័របណ្ដាញសង្គម ប.ស.ស.