Mail |
 • ភាសាខ្មែរភាសាខ្មែរ
 • EnglishEnglish
 • សេចក្តីជូន​ដំណឹង​ស្តីពី​ការផ្ញើរ​លទ្ធផល​អង្កេត​គ្រោះថ្នាក់​ការងារ​តាមរយៈ​ទូរស័ព្ទ​ចល័ត

  IMG

  មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន ១២៨៦

  ព័ត៌មានសំខាន់ៗ
  ចំនួនសហគ្រាស និងកម្មករចុះបញ្ជិកា
  • ១៧,៣៥៥ សហគ្រាស
  • ចំនួនសមាជិកសរុប ២,៧២៣,៨២៦ នាក់
  • ចំនួនសមាជិកស្រីសរុប ១,៦៣៣,៥៨៣ នាក់
  ទំព័របណ្ដាញសង្គម ប.ស.ស.