Mail |
 • ភាសាខ្មែរ
 • English
 • សេចក្តី​ជូនដំណឹង​ស្តីពី​មុខវិជ្ជា​ប្រឡង កាលបរិច្ឆេតប្រឡង និងមណ្ឌលប្រឡងជ្រើសរើសបុគ្គលិក​ជាប់កិច្ចសន្យា​ឲ្យចូល​បម្រើការងារ​នៅបេឡាជាតិ​របបសន្តិសុខសង្គម​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៦

  1
  2

  មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន ១២៨៦

  ព័ត៌មានសំខាន់ៗ
  ចំនួនសហគ្រាស និងកម្មករចុះបញ្ជិកា
  • ២១,៤៣០ សហគ្រាស
  • ចំនួនសមាជិកសរុប ៣,​១២០,២០៨ នាក់
  • ចំនួនសមាជិកស្រីសរុប ១,៧៩៨,៥១០ នាក់
  ទំព័របណ្ដាញសង្គម ប.ស.ស.