Mail |
 • ភាសាខ្មែរ
 • English
 • ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧៖ ១ដុល្លារ = ៤០៣៣ រៀល

  %e1%9e%a2%e1%9e%8f%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9e%b6%e1%9e%94%e1%9f%92%e1%9e%8f%e1%9e%bc%e1%9e%9a%e1%9e%94%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9e%b6%e1%9e%80%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9f%86

  មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន ១២៨៦

  ព័ត៌មានសំខាន់ៗ
  ចំនួនសហគ្រាស និងកម្មករចុះបញ្ជិកា
  • ២១,៤៣០ សហគ្រាស
  • ចំនួនសមាជិកសរុប ៣,​១២០,២០៨ នាក់
  • ចំនួនសមាជិកស្រីសរុប ១,៧៩៨,៥១០ នាក់
  ទំព័របណ្ដាញសង្គម ប.ស.ស.