Mail |
 • ភាសាខ្មែរភាសាខ្មែរ
 • EnglishEnglish
 • សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីធនាគារដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាដៃគូជាមួយបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម (ប.ស.ស)

  IMG (4)

  មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន ១២៨៦

  ព័ត៌មានសំខាន់ៗ
  ចំនួនសហគ្រាស និងកម្មករចុះបញ្ជិកា
  • ២១,៤៣០ សហគ្រាស
  • ចំនួនសមាជិកសរុប ៣,​១២០,២០៨ នាក់
  • ចំនួនសមាជិកស្រីសរុប ១,៧៩៨,៥១០ នាក់
  ទំព័របណ្ដាញសង្គម ប.ស.ស.