Mail |
 • ភាសាខ្មែរ
 • English
 • សេចក្តីជូនដំណឹង

  1 2 3 9

  សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីលទ្ធផលប្រឡងជាប់ជម្រុះផ្នែកលេខាធិការ (ស្នាក់កណ្ដាល) វិញ្ញាសាតាមកម្មវិធីប្រឡងសាកល្បងសមត្ថភាពបេក្ខជន ប.ស.ស.

  1 2 3 9
  មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន ១២៨៦

  ព័ត៌មានសំខាន់ៗ
  ចំនួនសហគ្រាស និងកម្មករចុះបញ្ជិកា
  • ២១,៤៣០ សហគ្រាស
  • ចំនួនសមាជិកសរុប ៣,​១២០,២០៨ នាក់
  • ចំនួនសមាជិកស្រីសរុប ១,៧៩៨,៥១០ នាក់
  ទំព័របណ្ដាញសង្គម ប.ស.ស.