Mail |
 • ភាសាខ្មែរ
 • EnglishEnglish
 • សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយធនាគារដែលជាដៃគូមួយបន្ថែមទៀត គឺធនាគារ កាណាឌីយ៉ា ក.អ (CANADIA BANK PLC.)

  សេចក្ដីជូនដំណឹង

  ព័ត៌មានសំខាន់ៗ
  ចំនួនសហគ្រាស និងកម្មករចុះបញ្ជិកា
  • ៩,២០៧ សហគ្រាស
  • ចំនួនសមាជិកសរុប ១,១៦៩,៣៦៤ នាក់
  • ចំនួនសមាជិកស្រីសរុប ៨១៧,៧១៩ នាក់
  ប.ស.ស Facebook Page