Mail |
 • ភាសាខ្មែរ
 • English
 • មូលដ្ឋានសុខាភិបាលដៃគូ

  ១. តារាងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដែលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ ប.ស.ស. ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

  ២.​ តារាងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដែលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ ប.ស.ស. ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ

  ៣.​ តារាងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដែលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ ប.ស.ស. ក្នុងខេត្តកណ្ដាល

  ៤. តារាងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដែលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ ប.ស.ស. ក្នុងខេត្តតាកែវ

  ៥. តារាងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដែលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ ប.ស.ស. ក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

  ៦. តារាងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដែលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ ប.ស.ស. ក្នុងខេត្តកំពង់ចាម

  ៧. តារាងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដែលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ ប.ស.ស. ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំ

  ៨. តារាងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដែលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ ប.ស.ស. ក្នុងខេត្តកំពង់ធំ

  ៩. តារាងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដែលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ ប.ស.ស. ក្នុងខេត្តព្រៃវែង

  ១០. តារាងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដែលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ ប.ស.ស. ក្នុងខេត្តស្វាយរៀង

  ​១១. តារាងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដែលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ ប.ស.ស. ក្នុងខេត្តកំពត

  ១២. តារាងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដែលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ ប.ស.ស. ក្នុងខេត្តកែប

  ១៣. តារាងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដែលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ ប.ស.ស. ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ

  ១៤. តារាងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដែលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ ប.ស.ស. ក្នុងខេត្តកោះកុង

  ១៥. តារាងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដែលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ ប.ស.ស. ក្នុងខេត្តក្រចេះ

  ១៦. តារាងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដែលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ ប.ស.ស. ក្នុងខេត្តសៀមរាប

  ១៧. តារាងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដែលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ ប.ស.ស. ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង

  ១៨. តារាងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដែលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ ប.ស.ស. ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង

  ១៩. តារាងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដែលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ ប.ស.ស. ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

  ២០. តារាងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដែលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ ប.ស.ស. ក្នុងខេត្តប៉ៃលិន

  ២១. តារាងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដែលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ ប.ស.ស. ក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់

  ២២. តារាងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដែលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ ប.ស.ស. ក្នុងខេត្តរតនៈគីរី

  ២៣. តារាងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដែលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ ប.ស.ស. ក្នុងខេត្តមណ្ឌលគីរី

  ២៤. តារាងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដែលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ ប.ស.ស. ក្នុងខេត្តព្រះវិហារ

  ២៥. តារាងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដែលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ ប.ស.ស. ក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យ

  មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន ១២៨៦

  ព័ត៌មានសំខាន់ៗ
  ចំនួនសហគ្រាស និងកម្មករចុះបញ្ជិកា
  • ២១,៤៣០ សហគ្រាស
  • ចំនួនសមាជិកសរុប ៣,​១២០,២០៨ នាក់
  • ចំនួនសមាជិកស្រីសរុប ១,៧៩៨,៥១០ នាក់
  ទំព័របណ្ដាញសង្គម ប.ស.ស.