Mail |
 • ភាសាខ្មែរ
 • English
 • សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា ឲ្យចូលបម្រើការងារ នៅបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមនៃក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤

  ** ទម្រង់ពាក្យស្នើសុំប្រឡងសម្រាប់ផ្នែកលេខាធិការ

  ** ទម្រង់ពាក្យស្នើសុំប្រឡងសម្រាប់ផ្នែកបច្ចេកទេសអគ្គិសនី-ទឹក និងផ្នែកអនាម័យ

  មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន ១២៨៦

  ព័ត៌មានសំខាន់ៗ
  ចំនួនសហគ្រាស និងកម្មករចុះបញ្ជិកា
  • ២១,៤៣០ សហគ្រាស
  • ចំនួនសមាជិកសរុប ៣,​១២០,២០៨ នាក់
  • ចំនួនសមាជិកស្រីសរុប ១,៧៩៨,៥១០ នាក់
  ទំព័របណ្ដាញសង្គម ប.ស.ស.