ក្រុមការងារ​សុវត្ថិភាព​ចរាចរណ៍​ផ្លូវ​គោក​សម្រាប់​គាំពារ​កម្មករ​និយោជិត ហៅកាត់ថា  ស.ផ.ក បានបង្កើត​ឡើង​ដោយ ​សេចក្តី​សម្រេច​លេខ ០០២ ក.ប/ស.ស.រ ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣ ជា​ក្រុម​ការងារ​អន្តរ​ក្រសួង ក្នុង​នោះ​មាន ក្រសួង​ការងារ និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជា​ជីវៈ ក្រសួង​មហា​ផ្ទៃ ក្រសួងសុខា​ភិបាល ក្រសួង​សាធារណៈ​ការ និង​ដឹក​ជញ្ជូន អង្គការ​ជនពិការ​អន្តរជាតិ សមាគម​រោងចក្​រកាត់​ដេរ​កម្ពុជា និង​សហជីព​ធំៗ ។ ក្រុម​ការងារ​នេះ មានតួនាទី​ភារកិច្ច កសាង​ផែន​ការ​សកម្មភាព​សំដៅ​ទប់ស្កាត់​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវ​គោក​ដែល​អាច​កើត​មាន​ក្នុង​ពេលកម្មករ​និយោជិត​ធ្វើ​ដំណើរ, សិក្សាស្រាវជ្រាវ ប្រមូល​ទិន្នន័យ វិភាគ​រក​មូល​ហេតុ​ចម្បងៗ ដែល​នាំ​ឱ្យកើត​មាន​គ្រោះ​ថ្នាក់​ចរាចរណ៍ ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​របស់​កម្មករ​និយោ​ជិត, ស្រង់​ស្ថិតិ មធ្យោ​បាយ​ដឹកជញ្ជូន​កម្មករ​និយោ​ជិត និង​អ្នក​បើកបរ​តាម​រោង​ចក្រ សហ​គ្រាស​ទូទាំង​ប្រទេស, រៀប​ចំ​វិធានការ​ផ្សព្វផ្សាយ​អប់រំ​ ណែ​នាំ​ស្តី​ពី​ច្បាប់ និង សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍​ដល់​អ្នក​បើកបរ និង​កម្មករ​និយោជិត, សហការ​ជាមួយ​អាជ្ញា​ធរ​ដែនដី សមត្ថកិច្ច​ពាក់ព័ន្ធ រួម​បញ្ចូល​ទាំង​សមត្ថកិច្ច​ចរាចរណ៍​ផ្លូវទឹក ក្នុង​ការ​ចុះត្រួត​ពិនិត្យ​មធ្យោបាយ​ដឹក​ជញ្ជូន​កម្មករ​និយោជិត តាមគោ​លដៅ​ដើម​ទីមុន​ពេល​ចេញ​ដំណើរ និង​សម្រប​សម្រួល​ករណី​កម្មករ​និយោជិត​ជួប​គ្រោះ​ថ្នាក់ចរាចរណ៍ និង អនុវត្ត​ភារកិច្ច​ផ្សេងៗ​ទៀត តាម​ករប្រគល់​របស់​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ក្រសួង​ការងរ និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជា​ជីវៈ ។