Mail |
 • ភាសាខ្មែរភាសាខ្មែរ
 • EnglishEnglish
 • បញ្ជី​មូលដ្ឋាន​សុខា​ភិបាល​ដែល​បាន​ចុះ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ជា​មួយ​បេឡា​ជាតិ​របប​សន្តិសុខ​សង្គម​ សម្រាប់​របប​ថែទាំ​សុខភាព

  1
  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន ១២៨៦

  ព័ត៌មានសំខាន់ៗ
  ចំនួនសហគ្រាស និងកម្មករចុះបញ្ជិកា
  • ១៧,៣៥៥ សហគ្រាស
  • ចំនួនសមាជិកសរុប ២,៧២៣,៨២៦ នាក់
  • ចំនួនសមាជិកស្រីសរុប ១,៦៣៣,៥៨៣ នាក់
  ទំព័របណ្ដាញសង្គម ប.ស.ស.